ДО ТЕОРЕТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ МАТЕРІЇ У ВСЕСВІТІ

Автор(и)

  • О. І. Герасимов Одеський державний екологічний університет, кафедра фізики та природоохоронних технологій, Україна
  • Л. С. Кудашкіна Одеський державний екологічний університет, кафедра фізики та природоохоронних технологій; Одеський національний морський університет, кафедра математики, фізики та астрономії, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/1810-4215.2023.36.290808

Ключові слова:

розподіл матерії, структурні інваріанти Ейлера-Пуанкаре, релаксація поля параметра впорядкування

Анотація

Опис розподілу матерії у Всесвіті вимагає не тільки прецизійних спостережень, але й адекватних підходів до їх теоретичної інтерпретації. У нашій роботі пропонується метод параметризації розподілів із морфологічно складною топологією за допомогою структурних інваріантів (наприклад, інваріантів Ейлера-Пуанкаре), на основі якого можна розрізняти кластери з різною топологією (у площині спостереження). На основі такої класифікації та відповідного масштабування з’являється можливість вивчення розподілу речовини, (наприклад, за допомогою моделі середнього поля). Для вивчення кінетики еволюції розподілу речо вини пропонується ввести відповідний параметр впорядкування, який будується на основі калібрувальних (асимптотичних) та поточних значень інваріантів Ейлера-Пуанкаре. Такий підхід, шляхом побудови фазових діаграм для параметру впорядкування дозволяє відслідковувати деталі (і, зокрема, немонотонний характер) кінетики еволюції розподілів матерії вивчаючи, наприклад, часову ієрархію часів релаксації проміжних станів глобально неоднорідної системи. Часова кінетика про цьому підході описується за допомогою простих кінетичних рівнянь, які описують релаксацію поля параметру впорядкування, а в якості початкових умов фігурують визначені за допомогою відповідних вимірів (спостережень) значення інваріантів. Запропонований підхід може розглядатися як альтернативний до інших підходів до параметризації структурно складних систем, таких, як методи побудов Вороного, графів та ін. Порівняльний аналіз результатів різних альтернативних підходів до параметризації топологічно складних розподілів речовини, який буде проведено у майбутньому має сприяти поглибленню існуючих уявлень про характер розподілу речовини у Всесвіті.

Посилання

Gerasymov O. I.: 2015, Physics of Granular Materials. Odessa: TES, 264.

Gerasimov O. I., Spivak A. Ya.: 2020, Separate problems of the physics of soft matter. Odesa: "Helvetica" publishing house, 200. ISBN 978-966-992-202-1. http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/9015

Gerasimov O. I., Khudyntsev M. M., Klymenkov O. A.: 2021, The latest materials and technologies in the tasks of protection of environmental systems. (Odesa, ODEKU), 78. ISBN 978-966-186-192-2. http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/10207

Gerasimov O. I.: 2022, Physics of complex non-equilibrium systems and processes. (Odesa: ODEKU), 187. ISBN 978-966-186-237-0. http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/11406

Gerasymov O. I., Kudashkina L. S.: 2022, AApTr, 33, 1, 11. doi: 10.17184/eac.6466

Luminet J.-P.: 2008, preprint (arXiv: 0802.2236).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-04

Номер

Розділ

Космологія, гравітація, фізика астрочастинок, фізика високих енергій