СПЕКТРАЛЬНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОДВІЙНОЇ ЗОРІ ТИПУ АЛГОЛЯ δ ТЕРЕЗІВ

Автор(и)

  • Б. Н. Рустамов Бакинський державний університет; Шамахинська астрофізична обсерваторія ім. Н. Тусі, Azerbaijan
  • Х. М. Мікаілов Бакинський державний університет, Azerbaijan
  • К. І. Алішева Бакинський державний університет, Azerbaijan
  • С. О. Маммадова Шамахинська астрофізична обсерваторія ім. Н. Тусі, Azerbaijan
  • Ш. А. Агаєва Шамахинська астрофізична обсерваторія ім. Н. Тусі, Azerbaijan
  • О. В. Мариєва Астрономічний інститут Чеської академії наук, Czechia

DOI:

https://doi.org/10.18524/1810-4215.2023.36.290121

Ключові слова:

затемнювано-подвiйнi зорi, iндивiдуально: δ Lib, спектрально-подвiйнi зорi, iндивiдуально: δ Lib

Анотація

Наведено результати спектральних спостережень подвiйної зорi типу Алгола δ Lib. Було використано два набори спектрiв. Перший був здобутий у фокусi Кассегрена 2-м телескопа Шамахiнської Астрофiзичної Обсерваторiї iм. Н. Тусi на оптоволоконному ешеле-спектрографi ShAFES за допомогою ПЗЗ-матрицi у червнi 2020 р. Спектри отриманi зi спектральною роздiльною здатнiстю R = 56000, у дiапазонi довжин хвиль λ = 3900-7500 Å. Другий набiр спектрiв отримано на 2-м телескопi iм. Л. Перека Астрономiчного Iнституту Чеської Академiї Наук за допомогою ешеле-спектрографа Ондрейова (OES) у фокусi куди у червнi та липнi 2022 р. Дiапазон довжин хвиль λ = 3750-9200 Å та R = 50000. Обробка спектрiв проводилася за стандартною методикою, за допомогою нової версiї програми DECH 30. Для порiвняльного аналiзу кривих променевих швидкостей також використанi опублiкованi данi променевих швидкостей спектральних лiнiй δ Lib.

Описано поведiнку лiнiй Hα i Hβ в спектрi зорi протягом фази орбiтального перiоду. За нашими даними променевих швидкостей лiнiй Hα i Hβ i з залученням опублiкованих даних, побудованi кривi променевих швидкостей обох компонент системи δ Lib. У деяких фазах орбiтального перiоду виявлено абсорбцiйний компонент у синiй (фази 0.62 та 0.75) або червонiй (фази 0.18 та 0.19) частини профiлiв лiнiй Hα та Hβ. Абсорбцiйнi лiнiї Hα i Hβ, що спостерiгаються нами, вiдносяться до основної компоненти подвiйної системи δ Lib.

Передбачається, що поява абсорбцiйних компонентiв у цих лiнiй пов’язана з тим, що в цих фазах у Hα i Hβ спостерiгаються первинний i вторинний компоненти системи δ Lib одночасно, або з пiдозрою про третiй компонент системи, i не виключено, що цей ефект пов’язаний з так званим ефектом Маклафлiна – Россiтера, який у поодиноких випадках спостерiгається у подвiйних системах типу Алгола. Попередньо ми надаємо перевагу першiй гiпотезi, але надалi всi три гiпотези будуть ретельно дослiдженi, в мiру накопичення спостережного матерiалу.

Посилання

Bakısh V., Budding E., Erdem A. et al.: 2006, Mon. Not. R. Astron. Soc., 370, 1935.

Budding E., Bakısh V., Erdem A. et al.: 2005, Astrophys. and Space Sci., 296, 371.

Galazutdinov G.: http://www.gazinur.com/DECHsoftware.html.

Kabáth P., Skarka M., Sabotta S. et al.: 2020, Publ. Astron. Soc. Pac., 132, 035002.

Koch R. H.: 1962, AJ, 67, 130.

Koubský P., Mayer P., Cáp J. et al.: 2004, Publ. Astron. Inst. Czechoslov. Acad. Sci., 92, 37.

Mikailov Kh. M., Musaev F. A., Alekberov I. A. et al.: 2020, Kinem. and Phys. of Cel. Bod., 36, 22.

Tomkin J.: 1978, ApJ, 221, 608.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-04

Номер

Розділ

Астрофізика (зоряні атмосфери, взаємодіючі подвійні системи, змінні зорі)