ЛІНІЇ Hα І Hβ В СПЕКТРІ CH CYG У 2016 РОЦІ

Автор(и)

  • Х. М. Мікаілов Бакинський державний університет, Azerbaijan
  • Б. Н. Рустамов Бакинський державний університет; Шамахинська астрофізична обсерваторія ім. Н. Тусі, Azerbaijan
  • А. Б. Рустамова Шамахинська астрофізична обсерваторія ім. Н. Тусі, Azerbaijan
  • А. Ж. Оружова Шамахинська астрофізична обсерваторія ім. Н. Тусі, Azerbaijan

DOI:

https://doi.org/10.18524/1810-4215.2023.36.290040

Ключові слова:

Симбiотичнi зорi – CH Cyg, ешеле-спектри, профiлi спектральних лiнiй, променевi швидкостi

Анотація

Наводяться результати спектральних спостережень симбiотичної зорi CH Cyg, виконанi у фокусi Кассегрена 2-м телескопа ШАО iм. Н. Тусi за допомогою Шамахiнського волоконного ешеле-спектрографа (ShAFES). Спектри зорi CH Cyg були отриманi зi спектральною роздiльною здатнiстю R = 28000 у перiод з червня по листопад 2016 р. Також використовуючи фотометричну базу даних змiнних зiр AAVSO побудованi кривi блиску зорi CH Cyg за перiод наших спектральних спостережень. За профiлями емiсiйних лiнiй Hα та Hβ були вимiрянi наступнi параметри: променевi швидкостi синього та червоного пiкiв випромiнювання – RV(IB та IR); променевi швидкостi центрального поглинання – RV(ICA); еквiвалентнi ширини емiсiйних лiнiй Hα та Hβ – EW; iнтенсивностi компонентiв емiсiйних лiнiй Hα i Hβ та їх вiдношення – IB/IR. За перiод спостережень лiнiї демонстрували мiнливий профiль, що характеризується складною структурою, переважно з подвiйним пiком. Спiввiдношення iнтенсивностей синьої та червоної компонентiв загалом становило IB/IR < 1 для лiнiї Hα та IB/IR ≥ 1 для лiнiї Hβ. Спiввiдношення iнтенсивностей лiнiї Hβ не так сильно варiюється, як у Hα. Змiна вiдносин IB/IR iнтенсивностей синьої (IB) i червоної (IR) емiсiйних компонентiв лiнiї Hα корелюється зi змiнами променевих швидкостей центрального поглинання (RV((ICA))), зi зменшенням вiдношення IB/IR радiальна швидкiсть центрального поглинання збiльшується.

За перiод спектральних спостережень з червня до листопада 2016 р. яскравiсть зорi у V-фiльтрi зменшилася приблизно на 1m.5. Приблизно з 16 по 28 серпня 2016 року яскравiсть зорi збiльшилася приблизно на 0m.5 i знову почала зменшуватися. У змiнах, еквiвалентної ширини та iнтенсивностi синьої (IB) та червоної (IR) емiсiйних компонент лiнiй Hα та Hβ, у спектрi симбiотичної зорi CH Cyg, встановлено квазiперiод з характерним часом 241 днiв.

Посилання

Belczynski K., Mikolajewska J., Munari U. et al.: 2000, Astron. Astrophys. Suppl., 146, 407.

Galazutdinov G.: http://www.gazinur.com/DECHsoftware.html

Hinkle K. H., Fekel F. C., Johnson D. S., Scharlach W. W. G.: 1993, Astron.J, Washington, 105(3), 1074.

Hinkle K. H., Fekel F. C., Joyce R.: 2009, Astrophys. J., Washington, 692, 1360.

Karovska M., Gaetz T. J., Carilli C. L. et al.: 2010, Astrophys. J. Lett., Washington, 710(2), 132.

Kellogg E., Anderson C., Korreck K. et al.: 2007, Astrophys. J., Washington, 664, 1079.

Mikailov Kh. M.: 2010, Ph.D. dissertation on the topic “Creation of echelle spectrometers and spectral study of symbiotic stars”, Baku, Azerbaijan.

Mikailov Kh. M, Musaev F. A. , Alekberov I. A. et al.: 2020, Kinem. and Phys. of Cel. Bod., 36, 22.

Mikolajewska J., Balega Y., Hofmann K., Weigelt G.: 2010, Mon. Not. R. Astron. Soc., 403, 21.

Munari U., Renzini A., Bernacca B. L.: 1997, Hipparcos-Venice 97 (ESA SP-402), 413.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-04

Номер

Розділ

Астрофізика (зоряні атмосфери, взаємодіючі подвійні системи, змінні зорі)