НОВА ГАЛАКТИЧНА КЛАСИЧНА ЦЕФЕЇДА, БАГАТА ЛІТІЄМ: OGLE GD-CEP-0516

Автор(и)

  • В. В. Ковтюх Інститут астрономії та астрофізики, Центр астрономії та фізики елементарних частинок Кеплера, Тюбінгенський університет, Німеччина; Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/1810-4215.2023.36.290038

Ключові слова:

зорi: хiмiчний склад, зорi: класичнi цефеїди

Анотація

У цiй статтi ми повiдомляємо про вiдкриття нової бiмодальної цефеїди, багатої лiтiєм, OGLE GD-CEP-0516. Бiмодальнi цефеїди — це класичнi змiннi зорi-цефеїди, якi одночасно пульсують у двох (або трьох) радiальних модах.

Детальне фотометричне дослiдження OGLE GD-CEP-0516 протягом кiлькох рокiв показало, що це галактична бiмодальна цефеїда з найкоротшим вiдомим перiодом (P1 = 0.3949599 d, P2 = 0.3163039 d, P2/P1 = 0.801). Вона пульсує з амплiтудою 0.30 mag в I-дiапазонi. Її вiдстань, яка знайдена за допомогою емпiричного спiввiдношення перiод-свiтнiсть (PL) показує, що вона знаходиться у галактичному тонкому диску, на 0.07 кпк над площиною Галактики. Для цiєї цефеїди ми проаналiзували спектр UVES з роздiльною здатнiстю R = 42 300, який охоплює iнтервал довжин хвиль 4726-6835 Å, вiдношення сигнал/шум S/N = 141. Щоб визначити ефективну температуру, ми використали методику, яка основана на вiдношеннях глибин лiнiї. Мiкротурбулентна швидкiсть i прискорення сили тяжiння були знайденi за допомогою стандартного аналiзу.

Нова суперлiтiєва цефеїда OGLE GD-CEP-0516 демонструє наявнiсть сильної резонансної лiнiї Li I 6707.766 Å i має вмiст лiтiю log A(Li) ≈ 3.6 dex. Вмiст вуглецю та натрiю, визначений для OGLE GD-CEP-0516, близький до сонячних значень, це вказує на те, що ця цефеїда ще не проходила через перший конвективний винос. Це шоста вiдома класична цефеїда такого типу в Галактицi. OGLE GD-CEP-0516 можна вважати цефеїдою, яка зараз вперше перетинає смугу нестабiльностi.

Зауважимо, що лiтiй було знайдено в рiзних цефеїдах: 1) довгоперiодична цефеїда у Великiй Магеллановiй Хмарi, яка пульсує у фундаментальному перiодi; 2) п’ять бiмодальних цефеїд Чумацького Шляху, що пульсують або в режими P0/P1 або P1/P2; 3) тiльки V1033 Cyg є звичайний пульсатор основної моди з P ≈ 4.9 d. Це може означати, що лiтiй в атмосферах цефеїд мiг вироблятися через рiзнi канали, наприклад, через поглинання планети, акрецiю субзоряних компаньйонiв, забруднення вiд зорi-супутника, або внутрiшнього виробництва Li пiд час стадiї RGB/RC.

Посилання

Adamczak J. & Lambert D. L.: 2014, ApJ, 791, 58.

Asplund M., Grevesse N., Sauval A. J., Scott P.: 2009, ARA&A, 47, 481.

Castelli F. & Kurucz R. L.: 2004, ArXiv: astro-ph/0405087.

Catanzaro G., Ripepi V., Clementini G. et al.: 2020, A&A, 639, 4.

Dekker H., D’Odorico S., Kaufer A., Delabre B., Kotzlowski H.: 2000, SPIE, 4008, 534.

Kirby E. N., Guhathakurta P., Zhang A. J. et al.: 2016, ApJ, 819, 135.

Kovtyukh V. V.: 2007, MNRAS, 378, 617.

Kovtyukh V., Lemasle B., Chekhonadskikh F. et al.: 2016, MNRAS, 460, 2077.

Kovtyukh V., Lemasle B., Kniazev A. et al.: 2019, MNRAS, 488, 3211K.

Lemasle B., Hajdu G., Kovtyukh V. et al.: 2018, A&A, 618, A160.

Liu Y. J., Tan K. F., Wang L., Zhao G., Sato B., Takeda Y., Li H. N.: 2014, ApJ, 785, 94.

Luck R. E. & Lambert D. L.: 1992, ApJS, 79, 303.

Luck R. E. & Lambert D. L.: 2011, AJ,142, 136.

Ryabchikova T., Piskunov N., Kurucz R. L. et al.: 2015, Physica Scripta, 90, 054005.

Skowron D. M., Skowron J., Mróz P. et al.: 2019, AcA, 69, 305.

Takeda Y., Kang D.-I., Han I., Lee B.-C., Kim K.-M.: 2013, MNRAS, 432, 769.

Udalski A., Soszyński I., Pietrukowicz P. et al.: 2018, Acta Astron., 68, 315.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-04

Номер

Розділ

Астрофізика (зоряні атмосфери, взаємодіючі подвійні системи, змінні зорі)