НОВИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ КРИВИХ БЛИСКУ ПУЛЬСУЮЧИХ ЗІР RR ЛІРИ З ЕФЕКТОМ БЛАЖКО

Автор(и)

  • Л. Е. Кейр Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра теоретичної фізики та астрономії, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/1810-4215.2023.36.289990

Ключові слова:

пульсуючи зорi: зорi типу RR Lyr: ефект Блажка, аналiз даних

Анотація

Обговорюються результати нового пiдходу до аналiзу довготривалих рядiв спостережень пульсуючих зiр типу RR Лiри з ефектом Блажка. Стандартний спосiб, а саме частотний аналiз значень O–C для моментiв максимумiв, не дозволяє виявити складний характер перiодичних змiн форми кривих блиску, в тому числi бi-циклiчнiсть, тобто, форми послiдовних максимумiв, що систематично розрiзняються. Для уточнення перiодiв пульсацiй та ефекту Блажка необхiдно використовувати довготривалi щiльнi ряди спостережень, що охоплюють усi фази кривої блиску. Далi при аналiзi необхiдно враховувати вплив бi-циклiчностi, а також рiзний прояв ефекту Блажка для максимумiв, що чергуються. Перспективнiсть нового пiдходу ми показали на прикладi аналiзу даних спостережень FI Sge, що охоплюють загалом 55 спостережних ночей за п’ять рокiв (телескоп АЗТ-3, спостережна станцiя Маяки, НДI “Астрономiчна обсерваторiя” ОНУ iменi I. I. Мечникова). Спостереження 2013 та 2014 року було отримано С. М. Удовиченко. Спостереження 2018 року отримано спiльно автором та С. М. Удовиченко.

Новий пiдхiд дозволив уточнити перiод пульсацiй FI Sge. Крiм того, на пiдставi довгого ряду спостережень було виявлено новий ефект, а саме, зсув моментiв максимумiв блиску вбiк початкової епохи. З новим значенням перiоду та врахуванням виявленого ефекту ми побудували нову фазову криву блиску для повного ряду спостережень. Нова фазова крива вiдповiдає теорiї пульсацiй для зiр типу RR Лiри з ефектом Блажка. Нашi результати показують, що для розумiння особливостей форми змiн кривої блиску пульсуючих зiр типу RR Лiр з ефектом Блажка необхiдно мати данi для повних циклiв змiнностi протягом тривалого часу, а не лише для моментiв максимумiв.

Посилання

Benko J. M., Szabo R.: 2014, Are RRab stars fully radial? in: Precision Asteroseismology Proc. IAU Symp. No. 301 /eds. J. A. Guzik, W. J. Chaplin, G. Handler, & A. Pigulski, P. 383.

Kolenberg K., Szabo R., Kurtz D. W., et al.: 2010, ApJ, 713, L198.

Kovacs G. & Buchler J. R.: 1988, ApJ, 334, 971.

Samus N. N., Kazarovets E. V., Durlevich O. V., et al.: 2017, Astron. Zh, 94, 87.

Skarka M., Cagas P.: 2017, IBVS, 6229, 1.

Smolec R., Soszynski I., Moskalik P., et al.: 2012, MNRAS, 419, 2407.

Smolec R.: 2016, Proc. of the Polish Astron. Soc., 3, 22.

Soszynski I., Udalski A., Pietrukowicz P., et al: 2011, Acta Astron., 61, 285.

Szabo R., Kollath Z., Molnar L., et al.: 2010, MNRAS, 409, 1244.

Szabo R., Benko J. M., Paparo M., et al.: 2014, A&A, 570, A100.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-04

Номер

Розділ

Астрофізика (зоряні атмосфери, взаємодіючі подвійні системи, змінні зорі)