СПЕКТРАЛЬНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ HERBIG Be ЗОРІ HD 53367

Автор(и)

  • Б.Н. Рустамов Бакинський державний університет, Шамахинська астрофізична обсерваторія ім. Н. Тусі Азербайджанської НАН , Azerbaijan
  • Х.М. Мікаілов Бакинський державний університет , Azerbaijan
  • К.І. Алішева Бакинський державний університет, Azerbaijan
  • С.О. Маммадова Шамахинська астрофізична обсерваторія ім. Н. Тусі Азербайджанської НАН , Azerbaijan
  • В.І. Алієва Шамахинська астрофізична обсерваторія ім. Н. Тусі Азербайджан НАН України, Azerbaijan

DOI:

https://doi.org/10.18524/1810-4215.2022.35.268188

Ключові слова:

ешелле-спектрограф, радіальні швидкості, лінійні профілі, зірка HD53367

Анотація

На основi спектрiв, отриманих у фокусi Кассегрена 2-м телескопа Шамахiнської Астро-фiзичної Обсерваторiї на волоконному ешеле спектрографi (ShAFES), з використанням CCD матрицi STA4 150A з 4 x 4 елементiв, проаналiзовано по- ведiнку незвичайної спектральної особливостi зiрки типу Ве Хербiга HD 53367. Розмiр елемента матрицi 15 мкм, спектральна роздiльна здатнiсть R=28000, охолодження – рiдкий азот. Обробка ешеле-спектрiв проводилася за стандартною методикою з використанням нової версiї програми DECH30, розробленої Галазутдiновим. З метою дослiдження навколозоряного середовища, нами для аналiзу були обранi наступнi лiнiї у спектрi зiрки HD53367: Hα, Hβ, HeIλ5876˚ A, NaID, H та K CaII, а також, для дослiдження зiрки на предмет подвiйностi, включенi для аналiзу лiнiї фото- сферного походження – HeIλ6878˚ A, HeIλ4471˚ A. Судячи з встановленої для цiєї зiрки ознаки (кореляцiя емiсiйного спектру з блиском), можна припускати, що спектральнi спостереження проводилися близько до максимуму блиску зiрки. У перiод наших спектральних спостережень (сiчень 2019 – сiчень 2020 рр.) з Бальмерiвських лiнiй водню тiльки Hα повнiстю та Hβ частково спосте- рiгаються в емiсiї, а лiнiї Hγ – Hε показують абсорбцiйний спектр. Лiнiї резонансних дублетiв, нейтрального натрiю (D1,2 NaI) та одноразово iонiзованого кальцiю (H & K CaII) представленi у наших спектрах мiжзоряною складовою. Гелiоцентричнi променевi швидкостi цих лiнiй (у середньому): 27,5 км/с (D2NaI); 28,4 км/с (D1NaI); 26,2 км/с (НСаII); 25,7 км/с (КСаII). Профiль лiнiї нейтрального гелiю HeIλ5876˚ A являє собою центральну аб- сорбцiйну та емiсiйну компоненти на синьому крилi (25 сiчня 2019 р. та 17 сiчня 2020 р.) або на обох крилах (14.12 та 21.12.2019). На основi лiтературних даних була побудована крива  променевих швидкостей для фотосферних лiнiй: HeI 6878˚ A, HeI 5875˚ A, HeI 4471˚A для зiрки HD 53367, з перiодом P = 183.34 дня, запропонованим М. Погодiним (2006). Вимiрянi нами променевi швидкостi лiнiї HeIλ6878˚ A задовiльно лягають на цю криву.

Посилання

Claria J.J.: 1974, AJ , 79, 1022.

Corporon P., Lagrange A.M.: 1999, A&AS, 136, 429.

Finkenzeller, Mundt: 1984, Astron. & Astrophys. Suppl. Ser., 55, 109.

Galazutdinov G.: http://www.gazinur.com/DECHsoftware.html.

Herbig, G.H.: 1960, ApJS, 4, 337.

Mikailov Kh.M. et al.: 2020, Kinem. and Physics of Celes. Bodies , 36, 22.

Pogodin M.A. et.al.: 2006, A&A 452, 551.

Tjin A Djie et al.: 2001, MNRAS, 325, 1441.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-14

Номер

Розділ

Astrophysics