ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ВИБРАНИХ ТРАНЗИТІВ ЕКЗОПЛАНЕТ, ОТРИМАНИХ НА КОМЕТНІЙ СТАНЦІЇ КИЇВ З БАЗОЮ ДАНИХ ОРБІТАЛЬНИХ ТЕЛЕСКОПІВ TESS ТА KEPLER

Автор(и)

  • М. Лободенко Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine
  • Я.В. Павленко Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Ukraine
  • І. Кулик Київська кометна станція Лісники, Ukraine
  • А. Нагурна Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine
  • М. Соломаха Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine
  • О. Баранський Київська кометна станція Лісники, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/1810-4215.2022.35.268007

Ключові слова:

транзити, екзопланети, TESS, Кеплер, параметри екзопланети

Анотація

Ми презентуємо порiвняльний аналiз спостережень транзитiв вибраних екзопла нет, отриманих на кометнiй станцiї Лiсники, з кривими блиску їх батькiвських зiр, з бази даних космiчних телескопiв TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) i Kepler. Криавi блиску, отриманi орбiтальними телескопами TESS i Kepler, були обробленi за допомогою програми, розробленої на основi Python пакету Lightcurve 2.3, який є у вiльному доступi в архiвi MUST (Barbara A. Mikulski Archive for Space Telescopes). Спостере- ження також проводились на 70-ти сантиметровому телескопi-рефлекторi АЗТ-8 (Лiсники). Фотомет- рична обробка цих результатiв проводилась за допомогою програми Munivin. Отриманi нами з наземних спостережень кривi блиску та оцiнки параметрiв спостережених транзитiв та орбiтальнi параметри екзопланет опублiкованi в базi даних ETD (Exoplanet Transit Database). Визначенi нами параметри транзитiв порiвнювались з результатами команди TESS, якi зберiгаються в архiвi MUST. В роботi представлено порiвняння параметрiв транзитних явищ (перiод, глибина, тривалiсть транзиту), а також орбiтальних параметрiв вибра- них екзопланет, отриманих з двох незалежних наборiв спостережень, наземних та орбiтальних, виконаних в рiзнi епохи.

Посилання

Bunnell J.: 2018, Using Kepler Data to Plota Light Curve, [online] Available at: (https://

github.com/spacetelescope/notebooks/blob/master/notebooks/MAST/Kepler/Kepler_Lightcurve/kepler_lightcurve.ipynb)

Bunnell J.: 2018, Plotting Images from Kepler Target Pixel Files, [online] Available at:(https://github.com/spacetelescope/notebooks/blob/master/notebooks/MAST/Kepler/Kepler_TPF/kepler_tpf.ipynb)

Hall O., Barentsen G.: 2020, Using Kepler Light Curve Products with Lightcurve, [online] Available at: (https://github.com/spacetelescope/notebooks/blob/master/notebooks/MAST/Kepler/kepler_using_light_curve_products_with_lightcurve/kepler_using _light_curve_products_with_light-curve.ipynb)

Hall O., Barentsen G.: 2020, Using Kepler Target Pixel File Products with Lightcurve, [online] Available

at: (https://github.com/spacetelescope/notebooks/blob/master/notebooks/MAST/Kepler/kepler_using_ target_pixel_file_products_with_lightcurve/kepler_using_target_pixel_file_products_with lightcurve .ipynb)

Hall O., Barentsen G.: 2020, Measuring and Removing a Rotation Period Signal from a Kepler Light Curve,[online] Available at:(https://github.com/spacetelescope/notebooks/blob/master/notebooks/MAST/Kepler/kepler_measu-

ring _a_rotation_period/kepler_measuring_a_rotation_period.ipynb)

Hall O., Barentsen G.: 2020, Creating Periodograms and Identifying Significant Peaks, [online] Available

at: (https://github.com/spacetelescope/notebooks/blob /master/notebooks/MAST/Kepler/kepler

creating _periodograms/kepler_creating_periodograms.ipynb)

Hall O., Barentsen G.: 2020, How to Understand and Manipulate the Periodogram of an Oscillating Star, [online] Available at: (https://github.com/spacetelescope/notebooks/blob/master/notebooks/MAST/Kepler/kepler_how_to_understand_and_manipulate_the_periodogram_of _an_oscillating_star/kepler_how_to_unders-

tand_ and_manipulate_the_periodogram_of_an_oscillating _star.ipynb)

Pavlenko Ya., Shubina O., Kulyk I., Kuznyetsova Y.,Zakhozhay O., Korsun P., Borysenko S., Krushevska V., Andreev M.: 2021, Exocometary Activity Around Stars at Different Evolutionary Stages:Current Issues (Main Astronomical Observatory of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine)

Pavlenko Ya., Kulyk I., Shubina O., Vasylenko M.,Dobrycheva D., Korsun P.: 2022 (arXiv:2202.13373)

Saunders N.: 2020, Identifying Transiting Planet Signals in a Kepler Light Curve, [online] Available at: (https://github.com/spacetelescope/notebooks/blob /master/notebooks/MAST/Kepler/kepler_

identifying_transiting_planet_signals/kepler_identifying_transiting_planet_signals.ipynb)

Terebizh V.Yu.: 1992, Time series analysis in astrophysics, Moscow: Nauka, 394 pp - in Russian

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-14

Номер

Розділ

Astrophysics