ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ ОБРОБКИ ОЦИФРОВЛЕНОЇ V-ПЛАСТИНИ, ЕКСПОНОВАНОЇ НА 2-М ТЕЛЕСКОПІ ШМІДТА В ТАУТЕНБУРЗІ

Автор(и)

  • В. Андрук Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Ukraine
  • Л. Пакуляк Майн Астрономікал Обсерваторій НАС в Україні, Ukraine
  • O. Їжакевич Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Ukraine
  • С. Шатохіна Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/1810-4215.2021.34.244337

Ключові слова:

оцифрування, обробка зображень, фотометрiя, аналiз даних, каталоги зоряних даних

Анотація

України накопичений досвiд з пошуку малих тiл Сонячної системи на фотографiчних пластинках, отриманих в рамках проектiв масових спостережень неба для створення мiльйонних каталогiв зiр. Як правило, пiд час редукцiї цих спостережень увага придiлялась розв’язанню головної задачi проекту. Завдяки цьому на пластинках залишалися не обробленими зображення другорядних для поточного проекту об’єктiв: рухомих тiл Сонячної системи. Зважаючи на вiддаленiсть у часi цих спостережень, можна сподiватись на виявлення на цих пластинках «нових» старих даних щодо положень та зоряних величин малих планет, комет, супутникiв великих планет, а саме: зображення об’єктiв, якi передують їх офiцiйному вiдкриттю, унiкальнi моменти спостережень вiдомих об’єктiв у промiжки часу, коли iншi спостереження вiдсутнi. В ГАО НАН України в 2021 р. розпочато процес обробки сканiв 500 платiвок, експонованих на
2-м телескопi Шмiдта в Таутенбурзi в 1963-1989 рр. Платiвки розмiром 24 х 24 см мають робоче поле 3.3 х 3.3 градуси, масштаб – 51.4 "/ мм. Фотометрична V система реалiзована з фiльтром GG11, гранична зоряна величина V=20.5 m . Астронегативи оцифрованi на сканерi Таутенбург в режимi п’яти смуг розмiром 5 400 x 23 800 пiкселей кожна. Платiвки мають просторову роздiльну здатнiсть 2 540 dpi. Для об’єднання смуг в цiлiсне зображення i подальшої обробки сканiв цих платiвок створено програмне забезпечення, яке враховує перекриття по горизонталi i змiщення сканiв по вертикалi. За рахунок роздiлення об’єктiв на яскравi та слабшi (з врахуванням розмiрiв зображень) бiля V=12 m зоряної величини, фотометричний дiапазон реєстрацiї складає 12 зоряних величин (вiд V = 7 m до 19 m ). Координати зiр та iнших зареєстрованих об’єктiв отримано в системi каталога GAIA DR2, зорянi величини в системi V Джонсона. За результатами обробки бiля 180 платiвок внутрiшня точнiсть для всiх об’єктiв складає σ RA,DEC = 0.10"та σ V = 0.14 m для положень i зоряних величин вiдповiдно, а сходимiсть з фото електричними даними дорiвнює 0.19 m .  За результатами обробки платiвок паралельно проведено пошук наявних зображень астероїдiв, визначенi їх координати i V зорянi величини. Отриманi данi 9 положень астероїдiв за перiод спостережень 1963-1965 рр. використанi для подальшого аналiзу.

Посилання

Andruk V., Yuldoshev Q., Eglitis I. et al.: 2017, Odessa Astron. Publ., 30, 159.

Andruk V., Eglitis I., Protsyuk Yu. et al.: 2019, Odessa Astron. Publ., 32, 181.

Brunzendorf J., Meusinger H.: 1999, Acta Historica Astronomiae, 6, 55.

Eglitis I., et al.: 2016. Odessa Astron. Publ., 29, 126.

Eglitis I., Eglite M., Andruk V. et al.: 2018, Odessa Astron. Publ., 31, 208.

Eglitis I., Yizhakevych O., Shatokhina S. et al.: 2019, Odessa Astron. Publ., 32, 189.

Eglitis I., Andruk V. 2021, Open Astronomy, 30, N1,12.

Kokhirova G., Relke H., Yuldoshev Q. et al.: 2021, Odessa Astron. Publ., 34, in press.

Pakuliak L.K., Andruk V.M., Golovnia V.V. et al.: 2016, Odessa Astron. Publ., 29, 132.

Relke E., Protsyuk Yu., Andruk V.: 2015, Odessa Astron. Publ., 28, N2, 211.

Shatokhina S.V. etal.: 2018a,Kinem.Phys.Cel.Bod., 34, N5, 270.

Shatokhina S.V., Relke H., Yuldoshev Q. et al.: 2018b, Odessa Astron. Publ., 31, 235.

Vavilova I.B., Pakuliak L.K., Protsyuk Yu.I. et al.: 2012, Baltic Astronomy, 21, N3, 356.

Vavilova I.B.: 2016, Odessa Astron. Publ., 29, 109.

Vavilova I.B., Yatskiv Ya.S., Pakuliak L.K.: 2017, IAUS, 325, 361.

Villarroel B., Soodla J., Comeron S., et al.: 2020, A.J., 159, 8V.

Villarroel B., Marcy G.W., Geier S., et al.; 2021, NatSR, 11, 12794V.

YuldoshevQ.X., EhgamberdievSh.A., MuminovM.M. et al.: 2017, Kinem. Phys. Cel. Bod., 33, N5, 250.

Yuldoshev Q., Protsyuk Y., Relke H. et. al.: 2019, Astronomische Nachrichten, 340, N6, 494.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

Astroinformatics