МОЖЛИВОСТІ “CLUSTER CARTOGRAPHY” ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ СТРУКТУР СКУПЧЕНЬ ГАЛАКТИК

Автор(и)

  • С. І. Ємельянов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • О. О. Панько Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошице, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/1810-4215.2021.34.244254

Ключові слова:

галактики, скупчення, морфологія

Анотація

У статтi описано можливостi програми «Cluster Cartography», яку було створено авторами для детального аналiзу двомiрного розподiлу галактик у скупченнях. Основними завданнями iнструменту «Cluster Cartography» було детальне вивчення морфологiї скупчень галактик з використанням статистично значущих числових критерiїв, а також їх регулярнi особливостi. Програма дозволяє створити двомiрну карту галактик у полi скупчення у проекцiї на картинну площину, вiдтворюючи для кожної галактики на картi її форму та орiєнтацiю вiдповiдно до даних з вхiдних каталогiв. Розмiри символiв для галактик обчислюються за каталожними даними, а саме, їх можна розрахувати як розмiр галактики в кутових секундах з каталогу, помноженого на деякий коефiцiєнт, беручи до уваги, що розмiри галактик
занадто малi для карти розмiром 4000 4000 кутових секунд. Однак, у програмi ми використовували iнший спосiб. Зоряна величина галактики є iнтегральним параметром, тому розмiр символу для галактики ми розраховували, виходячи саме з неї. «Cluster Cartography» дозволяє побудувати карту скупчення галактик у 4-х варiантах: галактики
вiдображаються кружками однакового дiаметра;     галактики вiдображаються кружками рiзних роз- мiрiв вiдповiдно до зоряних величин; галактики вiдображаються елiпсами, розмiр яких вiдповiдає зоряним величинам, а елiптичнiсть та орiєнтацiя каталожнiм даним. Галактики на картi вiдобража ються символами сiрого кольору. За необхiднiстю
найяскравiшi галактики можна вiдображати бiльш темними: чорним або темно-сiрим кольором. Алгоритми «Cluster Cartography» дозволяють виявляти аналiзувати поверхневу щiльнiсть розподiлу галактик та виявляти стандартнi випадки, такi як ступiнь концентрацiї до центру скупчення та/або до деякої смуги на статистично-значущому рiвнi
2 Odessa Astronomical Publications, vol. 34 (2021) за чисельними критерiями вiдповiдно до класифiкацiйної схемi визначення морфологiчних типiв скупчень галактик. «Cluster Cartography» дозволяє також виявляти iншi регулярнi особливостi – хрести, напiвхрести i складнi хрести, компактнi щiльнi ланцюжки, а також експортувати список
галактик, що формують особливостi, в окремiй файл для майбутнього дослiдження. Остаточна версiя «Cluster Cartography» реалiзує сучасну розширену схему детальної морфологiчної класифiкацiї скупчень галактик. «Cluster Cartography» є потужним i перспективним iнструментом для вивчення особливостей скупчень галактик.

Посилання

Bahcall N.A.: 1996, “To appear in Formation of structure in the universe”, in: 13th Jerusalem Winter School in Theoretical Physics: Formation of Structure in the Universe, arXiv:astro-ph/9611148.

Bahcall N.A.: 1999, “Clusters and superclusters of galaxies”, in: Formation of Structure in the Universe, eds. by A.Dekel, J.P.Ostriker, Cambridge University Press, 135.

Butcher H., Oemler A.Jr.: 1978, ApJ, 226, 559.

Butcher H., Oemler A.Jr.: 1984 ApJ, 285, 426.

Bautz L.P., Morgan W.W.: 1970, ApJ, 162, L149.

Fasano G., Poggianti B., Couch W.J., et al.: 2000,ApJ, 542, 673.

López-Cruz J., Yee H.K.C., Brown J.P. et al.: 1997, ApJ, 475, L97.

Oemler A.Jr.: 1974, ApJ, 194, 1.

Panko E.A., Flin P.: 2005, Astron.Astrophys.Trans., 24, 417.

Panko E.A., Flin P.: 2006, J. Astron. Data, 12, 1.

Panko E.: 2013, Odessa Astron. Publ., 26, 90.

Panko E., Flin P.: 2014, Odessa Astron. Publ., 27, 32.

PankoE.:2015,“TheMorphologyofGalaxyClusters”,in: “IntroductiontoCosmology”,PTAProceedings,2,85.

Panko E.A., Emelyanov S.I.: 2015, Odessa Astron. Publ., 28, 135.

Panko E.A., Emelyanov S.I.: 2017, Odessa Astron. Publ., 30, 121.

Panko E.A., Andrievsky S.M., Yemelianov S.I., et al.: 2018, ARep, 62, 911.

Panko E., Korshunov V., Yemelianov S., et al.: 2019, Odessa Astron. Publ., 32, 33 (2019).

Panko E.A., Yemelianov S.I., Korshunov V.M., et al.: 2021, ARep., 65, # 10, 1002.

Ramella M., Boschin W., Fadda D. et al.: 2001, A&Ap, 368, 776.

Rood H.J., Sastry G.N.: 1971, PASP, 83, 313.

Struble M.F., Rood H.J.: 1982, AJ, 87, 7.

Ungrue R., Seitter W.C., Duerbeck H.W.: 2003, J. Astron. Data, 9, 1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

Cosmology, gravitation, astroparticle physics, high energy physics