ВИЗНАЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ ГАЛАКТИК ЗІ СТАТИСТИЧНИМИ МОМЕНТАМИ

Автор(и)

  • А.В. Тугай Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine
  • S.Yu. Shevchenko Schmalhausen Institute of Zoology, NASc of Ukraine, Ukraine
  • Л.В. Задорожна Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/1810-4215.2021.34.244253

Ключові слова:

Галактики, великомасштабна структура Всесвіту, XMM-Newton, рентгенівське випромінювання

Анотація

У цiй роботi ми розглянули топологiчнi дослiдження великомасштабної структури всесвiту (LSS) з використанням даних обсерваторiй XMM-Newton, SDSS та змодельованих розподiлiв галактик. Раннi роботи у зазначенiй галузi базувалися на типовiй статистицi, що є усередненою кривизною iзоповерхнi згладженого поля щiльностi. Пiзнiше було розроблено значну кiлькiсть iнших методiв. Сюди входять характеристики Ейлера, функцiонали Мiнковського, кластеризацiя Вороно- го, альфа-форми, теселяцiя Делано, теорiя Морзе, матрицi Геса та моделi Сонейра-Пiблза. На практи- цi сучаснi методи топологiї зводяться до обчислення трьох чисел Беттi, якi слiд iнтерпретувати як ряд
скупчень галактик, фiламентiв та порожнин. Такий пiдхiд був застосований рiзними авторами як до змодельованих, так i до спостережуваних даних LSS. Методи топологiї зазвичай перевiряються на моделюваннi LSS, а данi спостережень зазвичай включають SDSS, CFHTLS та iншi огляди неба. Цi данi мають багато систематичних та статистичних помилок та недостатнью кiлькiсть iнформацiї. Бiльш того, iснує також проблема розподiлу темної матерiї. Не кращий стан i з розрахунками спектру потужностi та степеневого коефiцiнту потужностi, якi також не дають чiткої картини. Ми пропонуємо деякi iнструменти для вирiшення вищевказаних проблем. По -перше, нас цiкавить опис топологiї
простих моделей LSS, таких як кубiчна, графiтова та випадкова гаусiвська модель розподiлу речовини. Наша наступна iдея це поставити задачу оцiнити топологiю LSS за допомогою рентгенiвських спостережень галактик. Хоча тут може виникнути серйозне ускладнення через поточну вiдсутнiсть виявлених галактик, що випромiнюють високi енергiї. Тим не менш, ми очiкуємо в майбутньому отримати достатнi результати, заохочуючи вичерпнi рентгенiвськi данi. У данiй роботi представлено аналiз статистичних моментiв для чотирьох вибiрок 2 Odessa Astronomical Publications, vol. 34 (2021) галактик i їх порiвняння з поведiнкою чисел Беттi. Нарештi, ми розглядаємо можливiсть застосування штучної нейронної мережi до спостережуваних галактик i заповнити дефiцит даних. Це дозволить визначити топологiю принаймнi для накладених суперкластерiв та iнших елементiв великомасштабної структури всесвiту.

Посилання

Abazajian K.N., Adelman-McCarthy J.K., Agueros M.A.: 2009. ApJS, 182, 543.

Elyiv A., Clerc N., Plionis M.: 2012. A& A., 537A, 131.

Pranav P., Edelsbrunner H., van de Weygaert R.: 2016, MNRAS, 465, 4281.

Sousbie T., Colombi S., Pichon C.: 2009, MNRAS, 393, 457.

Sousbie T., Pichon C., Kawahara H.: 2011, MNRAS, 414, 384.

van de Weygaert R., Vegter G., Edelsbrunner H., et al.: 2011, Trans. Comput. Sci., XIV, 60.

Voitsekhovskiy V.V., Tugay A.V.: 2018, Odessa Astron. Publ., 31, 52.

Weinberg D.H., Gott J.R., Melott A.L.: 1987, Ap. J., 321, 2.

Zadorozhna L.V., Tugay A.V., Shevchenko S.Yu., et al.: 2021, KPCB, 37, 149.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

Cosmology, gravitation, astroparticle physics, high energy physics