Про журнал

Рік заснування: 1946 (з 1946 р. по 1963 р. – «Известия Одесской астрономической обсерватории», відновлено у 1993 р.)

Галузь і проблематика: розміщення наукових статей з питань астрономії, астрофізики, космічних досліджень, а також матеріалів конференцій, які організуються і проводяться за участю НДІ «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

ISSN 1810-4215 (друкована версія), 2786-5215 (онлайн-версія)

DOI 10.18524/1810-4215

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14722-3693Р від 30.10.2008 р.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України Наказом Міністерства освіти та науки України № 1643 від 28.12.2019 р., фізико-математичні науки, спеціальнІстЬ – 104 Фізика та астрономія від 28.12.2019, Категорія «Б»

Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік

Мова видання: англійська

Засновник: Науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія» при Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова

Видавництво: Одеський національний університет імені І. І, Мечникова

Головний редактор:  С. М. Андрієвський, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Адреса редакції: НДІ «Астрономічна обсерваторія», вул. Маразліївська, 1в, м. Одеса, Україна 65014

Електронна адреса: astronomical_observatory@onu.edu.ua

Журнал реферується та індексується у таких базах данихІнституційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського«Україніка наукова»Index Copernicus International Journals Master ListGoogle АкадеміяWorldCatBase-search;Ulrich’s Periodicals DirectoryDirectory of Research Journals Indexing (DOAJ).

 

Поточний номер

Том 36 (2023): Odessa Astronomical Publications
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-12-04

Astrophysics

Solar system

Radioastronomy

Sun, solar activity and astrobiology

Переглянути всі випуски