Про журнал

Журнал «Одеські астрономічні публікації» був заснований у 1946 році, і з 1946 р. по 1963 р. мав назву «Известия Одесской астрономической обсерватории». Видання було відновлене у 1993 р.

Журнал публікує наукові статі з питань астрономії, астрофізики, космічних досліджень, а також матеріали конференцій, які організовуються й проводяться за участю НДІ «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

ISSN 1810-4215 (друкована версія), 2786-5215 (онлайн-версія)
DOI 10.18524/1810-4215

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (чинне до 31 березня 2024 р.): КВ № 14722-3693Р від 30.10.2008 р.

Згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 36 від 11.01.2024 р. журнал зареєстрований як друковане медіа і внесений до Реєстру суб’єктів у сфері медіа з ідентифікатором R30-02636.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р. журнал внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі «Фізико-математичні науки» за спеціальністю 104 Фізика та астрономія.

Періодичність виходу: один раз на рік
Мови розповсюдження: англійська, українська
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: С. М. Андрієвський, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Адреса редакції: НДІ «Астрономічна обсерваторія», вул. Маразліївська, 1в, м. Одеса, 65014, Україна
Електронна адреса: astronomical_observatory@onu.edu.ua

Журнал реферується та індексується в таких базах данихІнституційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського«Україніка наукова»Index Copernicus International Journals Master ListGoogle АкадеміяWorldCatBase-search;Ulrich’s Periodicals DirectoryDirectory of Research Journals Indexing (DOAJ).