Про журнал

Рік заснування: 1946, відновлено в 1993 році

Галузь і проблематика: розміщення наукових статей з питань астрономії, астрофізики, космічних досліджень, а також матеріалів конференцій, які організуються і проводяться за участю НДІ «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

ISSN 1810-4215 (Print)

DOI 10.18524/1810-4215

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14722-3693 Р від 30.10.2008

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р.

Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік

Мова видання: англійська

Засновник: Науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія» при Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова

Головний редактор:  С. М. Андрієвський (д-р фіз.-мат. наук, проф.)

Адреса редакції: НДІ «Астрономічна обсерваторія», вул. Маразліївська, 1в, м. Одеса, 65014, Україна

E-mail: astronomical_observatory@onu.edu.ua

 

Поточний номер

Том 34 (2021)
Опубліковано: 2021-12-08

Astrophysics

Solar system

IN DISCUSSION

Переглянути всі випуски