Фінансування журналу

Видавець

Науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Odessa I.I.Mechnikov National University< RSI "Astronomical Observatory"

Джерела підтримки